Huisartsenposten West-Brabant

De spoedposten van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant zijn er voor dringende huisartsenzorg, die niet kan wachten tot het volgende spreekuur van de eigen huisarts. Wij zijn alleen open in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen.

Voor levensbedreigende spoed belt u meteen 112.

Kom niet zelf direct naar de huisartsenspoedpost. Neem altijd eerst telefonisch contact op met de spoedpost of u kijkt op de website voor een eerste eigen inschatting van uw spoed.
De spoedposten vindt u naast de spoedeisende hulp (SEH) van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom en van het Amphia ziekenhuis in Breda.

Uw eerste contact met de huisartsenspoedpost is met een triagist. Dat zijn medisch opgeleide doktersassistenten/verpleegkundigen. Zij staan u telefonisch te woord en, afhankelijk van uw situatie, geven zij u, na het doorlopen van een aantal vragen, een advies  of een (telefonische) afspraak met de dienstdoende huisarts op de spoedpost. Zij kunnen ook bij levensbedreigende spoed een ambulance sturen. Ook kan het zijn dat de dienstdoende huisarts vindt dat het nodig is om bij u thuis te komen. In sommige gevallen wordt een afspraak ingepland met een verpleegkundig specialist of een spreekuurondersteuner huisarts. Zij zijn opgeleid, deskundig en bevoegd om een aantal taken van de huisarts over te kunnen nemen.

Organisatie en bestuur
Stichting Huisartsenposten West-Brabant is er voor spoedeisende hulpvragen in avond-, nacht en weekenduren. Spoedeisende hulpvragen zijn vragen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. 
Als zorginstelling moeten wij ons houden aan wetgeving omtrent onder andere kwaliteit van zorg, bescherming persoonsgegevens en ook aan regelgeving rondom governance.
Daarom publiceren we ieder jaar ons jaarverslag en de WNT verantwoordingen.

De organisatie kent diverse bestuursorganen met een toezichthoudende of adviserende rol ten aanzien van onze dienstverlening. Zo zorgt de patiëntenraad voor het behartigen van de belangen van patiënten die gebruik maken van de huisartsenposten in West-Brabant en vertegenwoordigt de ondernemingsraad de belangen van de medewerkers van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant, rekening houdend met die van de organisatie als geheel. 

Nieuwe campagne om duidelijk te maken wanneer de huisartsenspoedpost gebeld moet worden

Op 17 juni jl. is een nieuwe campagne gelanceerd om duidelijk te maken wanneer je de huisartsenspoedpost in de buurt moet bellen.

lees dit bericht

Wanneer bel je de huisartsenspoedpost? Wees voorbereid op vakanties

Een lang kerstweekend voor de deur, medicijnen bijna op? Bestel ze nu, hiervoor zijn de huisartsenspoedposten niet bedoeld. Waarvoor wel?

lees dit bericht

Heeft u al toestemming gegeven voor electronische inzage vanaf de spoedpost in uw patientendossier bij de huisarts?

lees dit bericht