Vraag & antwoord

De huisartsen spoedpost is voor spoed. Maar waarom kun je dan beter niet bellen met milde klachten? Dat zit zo: wanneer er in de avonduren bij de huisartsen spoedpost te veel telefoontjes binnenkomen over niet-acute zorgvragen, zijn de telefoonlijnen constant bezet. Mensen met een spoedvraag staan hierdoor lang in de wacht, terwijl zij zo snel mogelijk geholpen moeten worden. Besluit jij niet te bellen met een milde klacht, dan verminder je de druk op de lijnen en geef je anderen met klachten waarvoor een snelle actie noodzakelijk is de ruimte om snel geholpen te worden.  
Jij hebt geen spoed, maar wel een medische vraag in de avond, nacht of in het weekend. Kijk dan op moetiknaardedokter.nl of Thuisarts.nl.  

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet u altijd eerst bellen. Samen met u wordt gekeken welke hulp u nodig heeft: een consult, visite of andere hulp.
Als u telefonisch contact met ons opneemt en er wordt geen afspraak voor u gemaakt op de spoedpost, heet dat een triageconsult. Wanneer er voor u een afspraak wordt gemaakt op de spoedpost, heet dat een consult. Wanneer er tijdens het telefoongesprek wordt afgesproken dat de huisarts bij u thuiskomt, heet dat een visite.

Bekijk altijd eerst wat u zelf kan doen, via deze website.

Identificatie is wettelijk verplicht.  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg. Daarnaast kunnen door identificatie de juiste gegevens voor de declaratie worden geregistreerd. Houd daarom altijd uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN en uw verzekeringspas bij de hand en neem deze mee naar de huisartsenspoedpost.

Als u doof of slechthorend bent, kunt u de huisartsenpost bellen via KPN Teletolk (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waarmee doven, slechthorenden of mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar kunnen bellen. 

 

Als u geen eigen vervoer heeft, is dat geen reden voor de dienstdoende huisarts om u thuis te bezoeken. U moet zelf voor vervoer zorgen. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen.  De dienstdoend huisarts bepaalt of er sprake is van medische redenen waardoor een visite noodzakelijk is

 

Waarschijnlijk hebben wij niet uw correcte verzekeringsgegevens. Neem in dit geval contact op via ead@hapwb.nl om uw gegevens te controleren.

Er worden kosten gemaakt om spoedvragen te behandelen. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend staat er een team van triagisten en huisartsen klaar. Soms hoeft u niet naar de post te komen en volstaat een telefonisch advies. Ook geruststellen zien wij als het geven van een advies. De kosten van een telefonisch advies worden altijd in rekening gebracht. Dit hebben we in heel Nederland zo afgesproken. Dat betekent dat ieder telefoontje naar de huisartsenspoedpost in rekening gebracht wordt.

De huisartsenpost kan niets veranderen aan de hoogte van uw rekening. De tarieven voor zorg vanuit een huisartsenpost worden op landelijk niveau vastgesteld.

Alleen in geval van uiterste nood kan een huisarts op de huisartsenpost een herhaalrecept voorschrijven. Er worden dan zoveel medicijnen voorgeschreven als u nodig heeft tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Als bij een telefonisch advies, consult of visite medicijnen worden voorgeschreven dan kunt u deze ophalen bij de dienstapotheek. De dienstapotheek is in Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal gevestigd naast de Huisartsenpost.

De dienstdoend huisarts op de spoedpost heeft alleen inzage in uw medisch dossier wanneer u  hiervoor toestemming heeft gegeven. Zonder deze toestemming  kan een waarnemend huisarts op de spoedpost uw medische gegevens niet inzien. Voor meer informatie over uw dossier, klik hier.

Ja, uw huisarts wordt de volgende werkdag op de hoogte gebracht van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost.

Ja. Alle gesprekken van mensen die bellen met de huisartsen worden automatisch opgenomen en bewaard in een beveiligde omgeving. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat door de triagist (deskundige doktersassistente) de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de triagist of de huisarts wordt verbroken. De gespreksopnames worden gebruikt voor opleidings- en kwaliteitsdoeleinden. Aan het opnemen zijn zowel wettelijk als intern strikte regels gekoppeld. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Binnen de huisartsenpost gelden strenge regels voor het opnieuw beluisteren van gesprekken. 

Het opgenomen gesprek is geen onderdeel van uw medisch dossier.