Opleiding

Triage is topsport. Om goede prestaties te kunnen leveren is het van (levens-)belang dat onze professionals goed opgeleid zijn en voortdurend scherp blijven in hun werk.

Als je bij Huisartsenposten West-Brabant in dienst komt als triagist, wordt er gestart met een stevig opleidingstraject. Dit traject bestaat uit een aantal medisch inhoudelijke trainingen, communicatietrainingen, training-on-the-job, coachingsgesprekken (inclusief beluisteren van gesprekken) en e-learnings.

Na het behalen van de landelijke kennistoets en een voldoende beoordeling van gesprekken en je competenties, word je voorgedragen voor het landelijke diploma van Triagist. Uiterlijk 2 jaar na je indiensttreding moet je dit diploma behaald hebben.

Zien we jou binnenkort? Schrijf je snel in via de DiesNox website!

Voor meer informatie en inschrijvingen ga je naar de website of download de brochure.