Waar ben je?

Alleen voor echte spoed bel je
de huisartsenspoedpost

Doctor Image

tussen 8:00 en 17:00
bel je met je eigen huisarts

Moon Image

tussen 17:00 en 8:00
bel je uitsluitend voor spoed met de huisartsenspoedpost

Calendar Image

weekend, zon- of feestdagen
bel je uitsluitend voor spoed met de huisartsenspoedpost

Levensbedreigend?

112

Controleer eerst deze website wat je zelf kan doen

U kunt bij de spoedpost terecht met vragen die niet tot de volgende werkdag van uw huisarts kunnen wachten

Kan het wachten tot je eigen huisarts er is?

Levensbedreigend?

112

Hou de situatie in de gaten tot je huisarts er weer is

Raadpleeg thuisarts.nl voor ondersteuning en tips

Verergert de situatie neem dan meteen contact op met de huisartsenpost.

Levensbedreigend?

112

Bel met de huisartsenpost in

0165 - 53 02 00

Hou de volgende gegevens bij de hand, de triagist vraagt er naar:

Naam, adres, telefoonnummer en BSN-nummer
Naam van uw huisarts
Medische voorgeschiedenis
Medicijngebruik

Volg het advies van de triagist op!

Krijgt u een afspraak, klik hier

Levensbedreigend?

112

De triagist heeft een afspraak voor u gemaakt.

Dit is het adres


Start de navigatie

Bestuur geen voertuig als u
overstuur bent

Levensbedreigend?

112

Vraag & antwoord

De huisartsen spoedpost is voor spoed. Maar waarom kun je dan beter niet bellen met milde klachten? Dat zit zo: wanneer er in de avonduren bij de huisartsen spoedpost te veel telefoontjes binnenkomen over niet-acute zorgvragen, zijn de telefoonlijnen constant bezet. Mensen met een spoedvraag staan hierdoor lang in de wacht, terwijl zij zo snel mogelijk geholpen moeten worden. Besluit jij niet te bellen met een milde klacht, dan verminder je de druk op de lijnen en geef je anderen met klachten waarvoor een snelle actie noodzakelijk is de ruimte om snel geholpen te worden.  
Jij hebt geen spoed, maar wel een medische vraag in de avond, nacht of in het weekend. Kijk dan op moetiknaardedokter.nl of Thuisarts.nl.  

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet u altijd eerst bellen. Samen met u wordt gekeken welke hulp u nodig heeft: een consult, visite of andere hulp.
Als u telefonisch contact met ons opneemt en er wordt geen afspraak voor u gemaakt op de spoedpost, heet dat een triageconsult. Wanneer er voor u een afspraak wordt gemaakt op de spoedpost, heet dat een consult. Wanneer er tijdens het telefoongesprek wordt afgesproken dat de huisarts bij u thuiskomt, heet dat een visite.

Bekijk altijd eerst wat u zelf kan doen, via deze website.

Identificatie is wettelijk verplicht.  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg. Daarnaast kunnen door identificatie de juiste gegevens voor de declaratie worden geregistreerd. Houd daarom altijd uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN en uw verzekeringspas bij de hand en neem deze mee naar de huisartsenspoedpost.