Waar ben je?

Alleen voor echte spoed bel je
de huisartsenspoedpost

Doctor Image

tussen 8:00 en 17:00
bel je met je eigen huisarts

Moon Image

tussen 17:00 en 8:00
bel je uitsluitend voor spoed met de huisartsenspoedpost

Calendar Image

weekend, zon- of feestdagen
bel je uitsluitend voor spoed met de huisartsenspoedpost

Levensbedreigend?

112

Controleer eerst deze website wat je zelf kan doen

U kunt bij de spoedpost terecht met vragen die niet tot de volgende werkdag van uw huisarts kunnen wachten

Kan het wachten tot je eigen huisarts er is?

Levensbedreigend?

112

Hou de situatie in de gaten tot je huisarts er weer is

Raadpleeg thuisarts.nl voor ondersteuning en tips

Verergert de situatie neem dan meteen contact op met de huisartsenpost.

Levensbedreigend?

112

Bel met de huisartsenpost in

0165 - 53 02 00

Hou de volgende gegevens bij de hand, de triagist vraagt er naar:

Naam, adres, telefoonnummer en BSN-nummer
Naam van uw huisarts
Medische voorgeschiedenis
Medicijngebruik

Volg het advies van de triagist op!

Krijgt u een afspraak, klik hier

Levensbedreigend?

112

De triagist heeft een afspraak voor u gemaakt.

Dit is het adres


Start de navigatie

Bestuur geen voertuig als u
overstuur bent

Levensbedreigend?

112