Uw dossier

De spoedpost registreert iedere medische hulpvraag in een systeem. Heeft u contact gehad met de spoedpost, dan sturen wij na afloop van de dienst een bericht naar uw eigen huisarts. Uw huisarts weet dan wat de spoedpost voor u heeft gedaan. Dit verslag wordt door uw eigen huisarts toegevoegd aan uw medisch dossier. Ook worden alle telefoongesprekken ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden opgenomen.

Uw medische gegevens beschikbaar op de spoedpost?

Als u plotseling naar de spoedpost moet dan kan het van groot belang zijn dat de huisarts daar uw medische gegevens kan inzien. Dat kan een deel zijn van het dossier dat uw eigen huisarts bijhoudt of van uw apotheker de informatie over welke medicijnen u gebruikt. Dat kan, maar alleen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven aan uw eigen huisarts en apotheker. Kijk op volgjezorg.nl.

Hoe kunnen zorgverleners uw medische gegevens bekijken?

Uw huisarts en uw apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP): een veilig en betrouwbaar systeem. Via het LSP kunnen ze uw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het LSP bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord.

Welke medische gegevens zijn te bekijken via het LSP?

Zorgverleners kunnen via het LSP alleen uw belangrijkste medische gegevens bekijken.
Huisartsen zien: 

  • uw naam, adres en leeftijd
  • informatie over uw gezondheid
  • informatie over de bezoeken aan uw huisarts in de afgelopen 4 maanden (of de laatste 5 bezoeken)
  • informatie over uw allergieën
  • informatie over medicijnen die u heeft gekregen van de apotheek
  • informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen

 

Hoe geeft u toestemming om uw medische gegevens te delen via het LSP? 
U kunt op 3 verschillende manieren toestemming geven: 

  • u zegt tegen uw huisarts en tegen uw apotheek dat u het goed vindt dat ze uw actuele medische gegevens delen
  • u vult het toestemmingsformulier uit de folder in en levert dat in bij uw huisarts en bij uw apotheek
  • u geeft toestemming via volgjezorg.nl


Klik hier om de folder te openen.